MEC Sverige finns numera på mecsweden.wordpress.com.

 

Media och reklam

Reklam är något som faktiskt spelar en stor och viktig roll i vårt samhälle. Det är något som skapar konkurrens, den informerar samt att den även bidrar till både arbete och tillväxt. Reklam finns för att upplysa oss konsumenter om att det finns nya produkter och nya tjänster. En smart idé eller uppfinning är inte mycket att ha, om ingen får reda på att den existerar. Har man en produkt eller en tjänst av något slag, som via reklam och media blir populär så kommer den att sälja. Ett exempel på detta är mobilcasinon, som utan reklam aldrig ahde slagit igenom så stort som de gjorde. Det i sin tur leder till att företaget som står för produkten eller tjänsten får anställa mer personal. Fler får jobb, det blir ökade intäkter till staten och kommunerna. Tjänsten eller produkten kan även komma bli populär utanför Sverige och det är bra för att öka kännedomen om vårt land. 

Marknadsföring är nödvändig för vårt samhälle

Om reklam inte skulle finnas, så skulle det till exempel göra att morgontidningen skulle kosta dubbelt så mycket och något som gratistidningar, de skulle inte finnas alls. Samma sak gäller gratis spel på nätet, FB och gratisappar i telefonen. Utan reklam skulle det även bli bra mycket svårare för nya företag att göra sig kända. Syns de inte så är det svårt att konkurrera med andra. För oss konsumenter så skulle det göra att vi får färre valmöjligheter. 

Reklam är alltså något som är bra för alla. Man ska dock inte känna sig luras eller vilseledd av reklam. Ej heller känna sig diskriminerad. Det finns en marknadsföringslag som företag måste följa. 

Reklam via sociala medier

När en person ska köpa något, så är det oftast en rekommendation från en vän det man litar på allra mest. Detta gör att bloggar så väl som olika sociala medier blir effektiva kanaler för att göra reklam via.  Även här måste marknadsföringslagen dock följas och det måste tydligt framgå att det är reklam. 

Om en bloggare på uppdrag av ett företag får ersättning för att skriva om en viss vara eller tjänst är det reklam.

När en produkt eller tjänst marknadsförs i sociala medier och bloggar ska det tydligt framgå att det är reklam och vem som är avsändare.

Reglerna för marknadsföring är samma oavsett om reklamen görs i till exempel sociala medier, tv eller tidningar. Källa; Hallåkonsument.se 

Företag som köper plats i bloggar och andra sociala medier måste informera om vad som gäller när det kommer till reklammärkning. Dock är bloggaren även ansvarig för att reglerna följs.